Vår verksamhet:

Vi utför flygläkarundersökningar för alla typer av flygning och flyganknuten tjänst.

Körkortsundersökningar för A,B,C och D - behörigheter.

Hälsokontroller (ej momsbelagt)